🔥 𝐏𝐨𝐝𝐥𝐚𝐬𝐤𝐢𝐞 to najbardziej zróżnicowane województwo pod względem etnicznym i kulturowym.🔥
✨ Obok Katolików, żyje tu najliczniejsza w Polsce społeczność prawosławna. Tatarzy, Litwini i Białorusini tworzą niespotykane, kulturowe bogactwo pogranicza.
✨ Doświadczysz go, kiedy odkryjesz 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐦 𝐈𝐤𝐨𝐧 w Supraślu czy żywe tradycje Tatarów w 𝐊𝐫𝐮𝐬𝐳𝐲𝐧𝐢𝐚𝐧𝐚𝐜𝐡 i 𝐁𝐨𝐡𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚𝐜𝐡.
☘️ 𝐓𝐚𝐭𝐚𝐫𝐳𝐲 w Polsce? Tak i to od dawna. Albo powiedzmy sobie szczerze – od bardzo dawna. To lud turecki pochodzący z rejonów Syberii i Mongolii, przez co często myleni byli (i są) z Mongołami. Po rozpadzie imperium Wielkich Chanów, tworzyli własne państwa – chanaty, na przykład słynny Chanat Krymski, czy Złota Orda – ten zapewne kojarzycie.
✨ Mieszanina mieszkańców Złotej Ordy, czyli tych Mongołów, którym udało się „zagarnąć” zachodnią część imperium i uniezależnić się od niego a także mówiących w tureckim języku Kipczaków to właśnie Tatarzy.
Chyba najbardziej „𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐧𝐲” z narodów, które do dziś zamieszkują Polskę.
❤️‍🔥 Pielęgnowanie wielokulturowości i tradycji nie byłoby możliwe dzięki nieocenionym wsparciu 𝐖𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐥𝐚𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨, dzięki któremu nasz region może utrzymać swoją niezwykłą barwność różnych tradycji.
➡️ Więcej nt. działań Województwa znajdziecie Państwo na fanpage:
https://www.facebook.com/wojpodlaskie