Spotkanie z 🔥 𝐰𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨𝐝𝐳𝐭𝐰𝐞𝐦 𝐩𝐨𝐝𝐥𝐚𝐬𝐤𝐢𝐦 🔥 można rozpocząć w miejscu mistycznym, na Świętej Górze 𝐆𝐫𝐚𝐛𝐚𝐫𝐜𝐞, gdzie bije serce polskiego prawosławia. Las pokrywających ją, blisko 10 tys. krzyży, stawianych od wieków po dzień dzisiejszy, każdy w konkretnej intencji, otacza prawdziwy las sosnowy.
✨ Najstarszy w Polsce, drewniany meczet tatarski w kolorze zielonym jest wizytówką wsi 𝐊𝐫𝐮𝐬𝐳𝐲𝐧𝐢𝐚𝐧𝐲 w powiecie sokólskim. Król Jan III Sobieski nadał ją Tatarom – Muzułmanom, którzy mieszkają w niej do dziś obok katolików i prawosławnych. Za meczetem znajduje się mizar, muzułmański cmentarz. Kruszyniańska restauracja Tatarska Jurta serwuje m.in. tatarskie pierogi – kibiny, pieremiacze, cebulniki, kołduny tatarskie czy pierekaczewnik, wielowarstwowe ciasto z mięsem, serem lub jabłkami.
✨ Do otoczonego 𝐏𝐮𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚 𝐊𝐧𝐲𝐬𝐳𝐲𝐧𝐬𝐤𝐚, uzdrowiskowego 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚𝐬𝐥𝐚 w powiecie białostockim przyciąga gotycko-bizantyjski, obronny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. W Pałacu Opatów znajduje się 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐦 𝐈𝐤𝐨𝐧 – interaktywne muzeum sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa, prezentujące głównie rosyjskie ikony pozyskane przez służby celne na wschodniej granicy Polski.
✨ 𝐓𝐲𝐤𝐨𝐜𝐢𝐧, położony również na Białostocczyźnie, przed wojną jedno z największych skupisk ludności żydowskiej, pamięć o niej przechowuje w murach barokowej synagogi, drugiej co do wielkości w Polsce po krakowskiej. W urokliwym, pełnym małomiasteczkowej zabudowy Tykocinie znajdują się też ruiny jedynego zamku w województwie podlaskim, który za czasów Zygmunta Augusta był głównym arsenałem królewskim.
✨ Niedawno otworzony i udostępniony dla zwiedzających 𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐨𝐰𝐲 𝐊𝐨𝐫𝐲𝐜𝐢𝐧 – Milewszczyzna to miejsce, w którym można przeżyć podróż w czasie 1000 lat wstecz. To pomnik historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego naszych przodków.
Miejsce zabytkowe i kulturowe wspierane są ze środków 𝐖𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐥𝐚𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨, które aktywnie promuje i wspiera nasz region.
➡️ więcej nt. działań 𝐖𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐥𝐚𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 znajdziecie Państwo na fanpage: