🔥 Oprócz miast, 𝐔𝐍𝐄𝐒𝐂𝐎 doceniło też przyrodę Podlasia. 🔥
☘️ Trudno się temu dziwić, skoro 𝐏𝐮𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚 𝐁𝐢𝐚𝐥𝐨𝐰𝐢𝐞𝐬𝐤𝐚, wpisana na listę UNESCO w 1979 r. jako obiekt transgraniczny polsko-białoruski, to las prastary, jej serce liczy ponad 500 lat. Na jej terenie znajduje się Białowieski Park Narodowy. Symbolem puszczy i parku jest ŻUBRY.
☘️ Będąc w Puszczy doznamy prawdziwej podróży w czasie. Tylko tutaj możemy zobaczyć jak wyglądała przyroda środkowej Europy wieki temu. W Puszczy Białowieskiej żyją 𝐳𝐮𝐛𝐫𝐲, a poza nimi 50 gatunków ssaków, około 200. gatunków ptaków i 1000 gatunków owadów.
☘️ Centralny fragment Puszczy jest najlepiej zachowanym 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐲𝐦 𝐥𝐚𝐬𝐞𝐦 𝐥𝐢𝐬𝐜𝐢𝐚𝐬𝐭𝐲𝐦 i mieszanym na Niżu Europejskim. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe z dębem i grabem. Na terenach okresowo zalewanych rosną olsy i łęgi, natomiast w suche miejsca są siedliskiem boru sosnowego, świerkowego i mieszanego.
☘️ Z tego szczególnie cenne są w pełni wykształcone grądy. Charakterystyczną cechą Puszczy Białowieskiej jest duża ilość tak zwanego „𝐦𝐚𝐫𝐭𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐫𝐳𝐞𝐰𝐚”, stanowiącego w obszarze ochrony ścisłej martwą biomasę (25% masy wszystkich drzew). Martwe drewno staje się przytulnym domem dla niezliczonej ilości gatunków grzybów, pleśni, bakterii i owadów. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem.
Puszcza Białowieska
❤️‍🔥 Województwo Podlaskie dokłada wszelkich starań w pielęgnowaniu tego niezwykłego skarbu na liście UNESCO.
➡️ więcej nt. działań Województwa znajdziecie Państwo na fanpage: https://www.facebook.com/wojpodlaskie